Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Electroacoustic Device Analyzer CRY6151 1
Battery Tester BTS-2002 1
Bluetooth Tester TN218 12
LCR TH2830 1
Salt Spray Tester N/A 1
Tension Tester N/A 1
Pulling Force Tester N/A 1
Shield Room N/A 4
Gửi email cho nhà cung cấp này